<
 

 
 
 
 
121
68
81
270
 
87
107
107
301
 
63
34
57
154
 
43
51
46
140
 
38
25
23
86
 
18
25
33
76
 
18
12
22
52
 
15
13
24
52
 
13
10
13
36
 
12
9
10
31
   

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 7 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 19 ธันวาคม 2557
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
06:30 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  รอบที่ 6  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
06:30 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  รอบที่ 6  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
เพชรบูรณ์  vs  กาฬสินธุ์ 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
นครปฐม  vs  สุรินทร์
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 81
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 109  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร 2
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 110  
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 111  
ระนอง  vs  นนทบุรี
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 112  
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 2  
ระยอง  vs  ร้อยเอ็ด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
อำนาจเจริญ  vs  นนทบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 2  
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงชนะเลิศ  
สุโขทัย  vs  กระบี่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
09:30 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงชนะเลิศ  
กระบี่  vs  ภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
09:30 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  รอบที่ 7  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
09:30 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  รอบที่ 7  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
10:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
10:00 กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
10:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 113  
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 114  
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
11:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116  
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน