<
 

 
 
   
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557


 

 
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2557


>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<

:: กีฬาทางอากาศ

รายการโดดร่ม ประเภทความแม่นยำ แข่งขันต่อในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่องจากสภาพอากาศ

:: กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการ คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2557

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปีกร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ (Accuracy) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - ปีกร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ (Accuracy)
Para Guiding แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(บุคคลหญิง)  
 รอบคัดเลือก
15:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Unofficial
กีฬาทางอากาศ -  Para Guiding แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(บุคคลหญิง)
Para Guiding แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(บุคคลชาย)  
 รอบคัดเลือก
15:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Unofficial
กีฬาทางอากาศ -  Para Guiding แบบลงเป้าหมายแม่นยำ(บุคคลชาย)
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด 
 รอบคัดเลือก
17:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Unofficial
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด
รวม กีฬาทางอากาศ  4 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:40
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:20
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
บุรีรัมย์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:40
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  5 รายการ  
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
สิงห์บุรี  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
บิลเลียด - ชายคู่
รวม บิลเลียด  7 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  น่าน
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง