ผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557


 

 
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557


>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<

:: กีฬาทางอากาศ

รายการโดดร่ม ประเภทความแม่นยำ แข่งขันต่อในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่องจากสภาพอากาศ

:: กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการ คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2557

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา6
08:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา6
08:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - ชาย 
 ทศกรีฑา7
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
กระโดดค้ำ - ชาย 
 ทศกรีฑา8
10:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
พุ่งแหลน - ชาย 
 ทศกรีฑา9
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา 10
15:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต์ฯ
Official
กรีฑา - ทศกรีฑา - ชาย
รวม กรีฑา  15 รายการ  
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 11
กระบี่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
เพชรบูรณ์  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 12
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
อ่างทอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนเทศบาล 4
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
ลานเอนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ยะลา  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
10:40
ลานเอนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
12:30
ลานเอนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:45
ลานเอนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส บุคคลชาย 126 กม. 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา - สีคิ้ว
Official
จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส บุคคลชาย 126 กม.
รวม จักรยาน  1 รายการ  
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 41
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
08:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 42
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 ทีม
08:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 ทีม
08:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 44
อำนาจเจริญ  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบ 16 ทีม
08:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 45
เชียงใหม่  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 46
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 47
ภูเก็ต  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 48
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 ทีม
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
นครราชสีมา  vs  ยะลา
 รอบ 16 ทีม
09:45
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 ทีม
10:15
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 ทีม
10:15
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 ทีม
10:15
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบ 16 ทีม
10:15
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   คู่ที่ 49
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 51
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 52
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 51
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   คู่ที่ 53
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 54
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
เชียงใหม่ 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
รวม ซอฟท์เทนนิส  28 รายการ  
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 31
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 34
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:15
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:15
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 35
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:30
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 36
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:30
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
ชัยนาท  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:50
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
พิษณุโลก  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:50
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:40
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
17:00
สนามตะกร้อชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
17:00
สนามตะกร้อชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
18:00
สนามตะกร้อชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
18:00
สนามตะกร้อชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
หอประชุม โรงเรียนโยธินนุกูล
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:40
หอประชุม โรงเรียนโยธินนุกูล
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 23
เพชรบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:20
หอประชุม โรงเรียนโยธินนุกูล
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 24
ลำพูน  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:00
หอประชุม โรงเรียนโยธินนุกูล
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
บึงกาฬ  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
สงขลา  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
เชียงราย  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
มุกดาหาร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
พัทลุง  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง
รวม เทควันโด  17 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว 
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
ฉะเชิงเทรา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
สุโขทัย  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
ปทุมธานี  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่ 
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ชุมพร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สกลนคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สระบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
นครราชสีมา  vs  พังงา
 รอบแรก
13:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายคู่
รวม เทนนิส  27 รายการ  
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:15
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
16:30
ห้องอบรม 2 และ 3 อาคารสถานที่กีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
รวม บริดจ์  31 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 29
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:00
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
14:40
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
นครราชสีมา  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
16:20
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 32
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18:00
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
14:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
14:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
พังงา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ปราจีนบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
สมุทรสาคร  vs  ระนอง
 รอบแรก
15:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 13
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:30
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 9
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  ตรัง
 รอบแรก
16:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
รวม แบดมินตัน  18 รายการ  
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 1 (12 เลน)
09:00
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 2 (12 เลน)
12:30
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน 
 3 เกมหลัง (16 เลน)
16:00
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 3 คน
รวม โบว์ลิ่ง  3 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
08:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
Shooting บุคคลหญิง 
นครราชสีมา 2  vs  อุดรธานี 2
 รอบแรก
08:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
พังงา  vs  ลพบุรี
 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  สมุทรสาคร
 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  สมุทรสงคราม
 8 ทีม
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 8 ทีม
11:45
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา 2
 8 ทีม
11:45
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 8 ทีม
11:45
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
บุรีรัมย์  vs  ลพบุรี
 8 ทีม
11:45
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย 
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
Shooting บุคคลหญิง 
พิจิตร  vs  สงขลา 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
รวม เปตอง  14 รายการ  
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลหญิงทั่วไป  รุ่น Open
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 41-50 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 41-50
เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
รวม เพาะกาย  6 รายการ  
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
ชุมพร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 18
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
10:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 20
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 17
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 11
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
 รอบจัดอันดับที่ 5-7
11:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 12
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 6
ชุมพร  vs  ปัตตานี
 รอบจัดอันดับที่ 5-7
11:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบจัดอันดับที่ 5-7
12:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 7
12:30
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 16
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 5
13:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  ชุมพร
 รอบชิงที่ 5
13:10
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมตะโก 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
ฟันดาบ - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
รวม ฟันดาบ  22 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 16
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
16:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 15
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
14:00
สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบสอง
16:00
สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 62
อุดรธานี  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 63
เชียงราย  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 86
กาฬสินธุ์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบห้า
13:35
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 87
สุราษฎร์ธานี  vs  ตรัง
 รอบห้า
13:45
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 88
สุพรรณบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบห้า
14:00
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 89
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบห้า
14:20
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 64
พัทลุง  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 65
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 90
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบห้า
15:05
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 91
ตาก  vs  สระแก้ว
 รอบห้า
15:20
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 92
พระนครศรีอยุธยา  vs  ปราจีนบุรี
 รอบห้า
15:30
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 93
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบห้า
15:50
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 66
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 67
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 94
ยโสธร  vs  สระแก้ว
 รอบห้า
16:15
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 95
สุรินทร์  vs  ตรัง
 รอบห้า
16:30
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 96
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบห้า
16:45
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย 
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบห้า
16:55
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 68
ประจวบคีรีขันธ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
17:10
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 69
ระยอง  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:25
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 98
ยะลา  vs  สระแก้ว
 รอบห้า
17:40
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 99
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบห้า
17:55
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 100
ลำพูน  vs  ชุมพร
 รอบห้า
18:00
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 101
สตูล  vs  สกลนคร
 รอบห้า
18:10
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 70
นครศรีธรรมราช  vs  สระแก้ว
 รอบรองชนะเลิศ
18:30
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 71
หนองบัวลำภู  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
18:35
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 102
อุดรธานี  vs  ลำพูน
 รอบห้า
18:47
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 103
ระยอง  vs  สมุทรสาคร
 รอบห้า
18:53
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 104
ฉะเชิงเทรา  vs  พะเยา
 รอบห้า
19:12
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 105
กระบี่  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบห้า
19:20
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 72
ระยอง  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
19:22
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 73
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
19:35
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
รวม มวยไทยสมัครเล่น  32 รายการ  
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 3
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 4
สิงห์บุรี  vs  น่าน
 รอบสอง
13:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:05
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  น่าน
 รอบสอง
14:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
14:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:40
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 10
บึงกาฬ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
14:55
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 12
อุตรดิตถ์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
15:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
15:15
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 3
พะเยา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
15:45
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 4
แม่ฮ่องสอน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 5
พัทลุง  vs  นครสวรรค์
 รอบสาม
16:40
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
16:55
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 7
แม่ฮ่องสอน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
17:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 8
สมุทรสาคร  vs  นครปฐม
 รอบสาม
17:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 9
นครสวรรค์  vs  นครปฐม
 รอบสาม
17:40
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
 รอบสาม
17:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 11
กาฬสินธุ์  vs  ชัยนาท
 รอบสาม
18:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 12
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
18:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
18:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 14
บึงกาฬ  vs  ลำพูน
 รอบสอง
18:40
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
18:45
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบสอง
18:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  28 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
น้ำหนักรวม - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
น้ำหนักรวม - รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 48  กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
น้ำหนักรวม - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด ทีม A ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด ทีม A ทีมชาย
ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร 120 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร 120 นัด บุคคลชาย
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล) 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล)
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง) 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง)
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  ตรัง
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
เพชรบูรณ์  vs  ลพบุรี
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  บุรีรัมย์
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
เพชรบูรณ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
กระบี่  vs  ชลบุรี
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ยโสธร  vs  น่าน
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
สมุทรสาคร  vs  ตราด
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบที่ 1
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
จันทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
จันทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
ลพบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
นครปฐม  vs  หนองบัวลำภู
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
ตราด  vs  ลพบุรี
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
ภูเก็ต  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
10:00
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
แพร่  vs  ตรัง
 รอบที่ 2
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบที่ 2
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
พิษณุโลก  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
จันทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
จันทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
ชลบุรี  vs  ตราด
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 46
ลำปาง  vs  บุรีรัมย์
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 47
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 48
พิษณุโลก  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
ตรัง  vs  ตราด
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 56
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 57
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 59
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง
รวม ยูโด  60 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:20
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 15
มหาสารคาม  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:40
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 16
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
กระบี่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:20
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:40
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 19
เพชรบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 20
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
12:20
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
น่าน  vs  กระบี่
 รอบแรก
14:00
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14:20
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:40
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 24
สุราษฎร์ธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
รวม รักบี้ฟุตบอล  12 รายการ  
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:25
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1