<
 

 
 
   
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557


 

 
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557


>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<

:: กีฬาทางอากาศ

รายการโดดร่ม ประเภทความแม่นยำ แข่งขันต่อในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่องจากสภาพอากาศ

:: กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการ คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2557

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 2
07:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 2
07:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 3
07:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 3
07:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 4
13:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 4
13:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 5
13:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 5
13:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
รวม กีฬาทางอากาศ  8 รายการ  
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
ลานเอนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คริกเก็ต - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ลานเอนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คริกเก็ต - ทีมชาย
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 3
ร้อยเอ็ด  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 4
ระยอง  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
กระบี่  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  ลำพูน
 รอบ RE
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
กระบี่  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
รวม คาราเต้โด  18 รายการ  
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:30
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
10:05
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบชิงที่ 3
10:10
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.)
Scrath 6 กม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเวลโลโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
จักรยาน - Scrath 6 กม. บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  10 รายการ  
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  นครราชสีมา 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
ชายคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม
รวม ซอฟท์เทนนิส  5 รายการ  
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 47
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 77
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 78
ชัยนาท  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 79
ชัยภูมิ  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 80
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
เพชรบูรณ์  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนโยธินนุกูล
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
หอประชุม โรงเรียนโยธินนุกูล
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กาฬสินธุ์
 รอบคัดเลือก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  อุทัยธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
สุราษฎร์ธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
08:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
คู่ผสม 
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบคัดเลือก
10:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
เลย  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
กาฬสินธุ์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
นครปฐม  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
บุคคลหญิง 
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
เลย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
พิษณุโลก  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
เลย  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
คู่ผสม 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
อุดรธานี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
บุคคลชาย 
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
คู่ผสม 
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  40 รายการ  
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
คู่ผสม 
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  3 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
ลพบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
09:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 12
อุบลราชธานี  vs  ระนอง
 รอบสอง
10:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสาม
10:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
10:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
10:45
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบสาม
10:45
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 20
แพร่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 21
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
13:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 22
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 23
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:25
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 25
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
13:25
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 26
พิจิตร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:25
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:25
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 28
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
13:50
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 29
แพร่  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:50
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 30
ภูเก็ต  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:50
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 31
แพร่  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:50
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 32
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบสอง
14:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
14:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 36
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
14:40
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 37
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบสอง
14:40
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบสอง
14:40
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 39
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:40
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสาม
15:05
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 41
นนทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสาม
15:05
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 42
นครราชสีมา  vs  แพร่
 รอบสาม
15:05
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 43
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบสาม
15:05
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 44
ระนอง  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
15:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
15:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 46
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสาม
15:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 47
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
15:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 49
แพร่  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 50
ระนอง  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 51
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
17:15
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
รวม เทเบิลเทนนิส  50 รายการ  
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
อาคารกีฬาภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 5
ตรัง  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารสุรนารีภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
รวม แบดมินตัน  5 รายการ  
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Heavy Weight นน.ไม่เกิน 90 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Heavy Weight นน.ไม่เกิน 90 กก.
ทั่วไปชาย รุ่ยเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานพระอาทิตย์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
Official
เพาะกาย - ทั่วไปชาย รุ่ยเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 128
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 129
ตรัง  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
13:20
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 130
ตาก  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 131
อ่างทอง  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 132
ตรัง  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 133
ลพบุรี  vs  สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 135
อุดรธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 135
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 136
ลพบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย   คู่ที่ 137
นครราชสีมา  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย
ไลท์เฮฟวี่เวท นน. เกิน 75 กก.ไม่เกิน 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 138
ชลบุรี  vs  สระแก้ว
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
เวทีมวย สนามกีฬาค่าสุรนารี
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท นน. เกิน 75 กก.ไม่เกิน 81 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  11 รายการ  
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:15
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:45
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ชัยนาท
รอบชิงชนะเลิศ
13:05
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก   คู่ที่ 8
บึงกาฬ  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก
มิดเดิลเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 12
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
15:27
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:35
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  18 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
น้ำหนักรวม - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
สแนทช์ - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป  
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 75 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ขึ้นไป
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด ทีม A ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด ทีม A ทีมชาย
ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
10.00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
14.00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
14.00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
14.00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 34
ชัยภูมิ  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 35
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 36
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 51
เพชรบูรณ์  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 52
ชัยนาท  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 52
สุโขทัย  vs  เพชรบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามฟุตบอล 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามฟุตบอล 3 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 1
สระบุรี 2  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:30
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 6
นครราชสีมา 2  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
12:30
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 7
ระนอง  vs  นครพนม
 รอบแรก
12:30
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
12:30
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  สระบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 10
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 12
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 251
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้องแอร์โรบิค อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 252
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้องแอร์โรบิค อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 249
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้องแอร์โรบิค อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 250
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้องแอร์โรบิค อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 253
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องแอร์โรบิค อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 254
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องแอร์โรบิค อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
รวม หมากล้อม  6 รายการ  
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 46
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามฟุตบอล 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
รวม ฮอกกี้  2 รายการ  
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 36
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง