<
 

 
 
   
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557


 

 
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557


>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<

:: กีฬาทางอากาศ

รายการโดดร่ม ประเภทความแม่นยำ แข่งขันต่อในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่องจากสภาพอากาศ

:: กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการ คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ เลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2557

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 6
06:30
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 6
06:30
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
 รอบที่ 7
09:30
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
 รอบที่ 7
09:30
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย
โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
กีฬาทางอากาศ - โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน
รวม กีฬาทางอากาศ  7 รายการ  
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
09:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
ระยอง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
09:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
อำนาจเจริญ  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
09:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  
สุโขทัย  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1) 
กระบี่  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Official
คาราเต้โด -  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
รวม คาราเต้โด  6 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ ค่ายสุรนารี
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 109
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 110
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 111
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 112
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 113
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 114
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 115
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ห้อง EVENT HALL คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  8 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นชนวนกลาง 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
ปืนสั้นชนวนกลาง 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย 
นครปฐม  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารชาติชาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 53
เพชรบูรณ์  vs  กาฬสินธุ์ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 13
สระบุรี 2  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 15
สระบุรี 2  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง