<
 

 
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09:30 .
สนาม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
พัชรพงษ์  พจนะโกสีย์
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
21.183
Gold
1
8
ณัฐวุฒิ  พิมพา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
20.983
Silver
2
7
ชนวิทย์  ทองดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
20.95
Bronze
3
5
พีระพงษ์  พจนโกสีย์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
20.167
4
4
บุญญาณัช  คัสกุล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
19.633
5
3
ศรายุทธ  เห็มสังหาร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
18.217
6
1
ลีฬวัฒน์  ลีฬหะวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16.75
7
2
จีรศักดิ์  อภัยนอก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
16.533
8