<
 

 
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10:15 .
สนาม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
รอยพิมพ์  งามพีระพงศ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
20.117
Gold
1
7
ยุพวัลย์  ภูษณะพงษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
18.55
Silver
2
5
พิชชาภา  กุลฉิม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
18.3
Bronze
3
3
เปรมญาณันตร์  ติรภาส
นนทบุรี
นนทบุรี
18.183
4
4
สุมินตรา  กาบิลพงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17.6
5
1
จิดาภา  สุขทั้งวงษ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
16.833
6
6
กฤตติกา  คงเมือง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16.783
7
2
ปรางค์ทิพย์  ช่วงโชติ
ชลบุรี
ชลบุรี
16.783
8