<
 

 
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
รอยพิมพ์  งามพีระพงศ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ณัฐวุฒิ  พิมพา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
20
Gold
1
7
พีระพงษ์  พจนโกสีย์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชวิศา  อินทกุล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
19.283
Silver
2
6
จิดาภา  สุขแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
วรพล  ภูชมชวน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
17.6
Bronze
3
5
จิดาภา  สุขทั้งวงษ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
บุญญาณัช  คัสกุล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
17.183
4
4
ลีฬวัฒน์  ลีฬหะวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ณัฏฐณิชา  ลีฬหะวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16.867
5
2
ชนกพล  เจียมสุขใจ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ณัฐรินีย์  อินทร์หอม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
16.483
6
3
ไททัศน์  ชุมเรียง
พัทลุง
พัทลุง
เกื้อกูล  ชุมเรียง
พัทลุง
พัทลุง
14.867
7
1
ปกป้อง  ภวังสวัสดิ์
พัทลุง
พัทลุง
สุพิชชา  หนูดำ
พัทลุง
พัทลุง
14.433
8