<
 

 
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 11:45 .
สนาม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
รุธิรดา  ชุ่มเชิงรักษ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชวิศา  อินทกุล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
พิชชาภา  กุลฉิม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
18.044
Gold
1
8
ไอรดา  ปานท้าว
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ยุพวัลย์  ภูษณะพงษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ศรายุทธ  เห็มสังหาร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
17.944
Silver
2
7
สิรินทรา  สายมงคล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กานต์พิชชา  ทองจุล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ณัฏฐณิชา  อำโพธิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17.677
Bronze
3
4
ณิชกานต์  อักษร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ชนกพล  เจียมสุขใจ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ณัฐรินีย์  อินทร์หอม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
16.644
4
2
เกศแก้ว  เอี่ยมประชา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
จิดาภา  สุขแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ณิชาภัทร  ทองศรี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16.433
5
5
เมธาณี  ยานารมย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กฤตติกา  คงเมือง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุดารัตน์  บุญสร้าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16.121
6
1
ปัณฑิตา  ทองสอง
นครปฐม
นครปฐม
ธวัลรัตน์  บุญยธรรมศิริ
นครปฐม
นครปฐม
วรวีร์  เอกภูธร
นครปฐม
นครปฐม
15.999
7
3
เปรมญาณันตร์  ติรภาส
นนทบุรี
นนทบุรี
โศภิษฐา  วรุณศรี
นนทบุรี
นนทบุรี
ศิริฤทัย  เสนี
นนทบุรี
นนทบุรี
14.433
8