<
 

 
 

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  
รอบที่ 6   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 ธันวาคม 2557เวลา 06:30 .
สนาม
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
10
เทิดศักดิ์  ทบวงศรี
ระยอง
ระยอง
0
1
5
ไพรัช  เขียวชะอ่ำ
สระบุรี
สระบุรี
2
2
4
สุรพงษ์  สาระกูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
3
6
อนันต์  ชื่นนคร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
3
4
1
เกษม  อิทธิโชติเดโช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
5
2
นคร  ประเสริฐกุล
ชลบุรี
ชลบุรี
3
6
3
ชัยวุฒิ  วงค์กฤษ
ลพบุรี
ลพบุรี
7
7
9
คมสัน  ภูพลผัน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
9
8
8
สำรวย  ลบพื้น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
16
9
12
สุทัศน์   เชื้อนุ่น
นครสวรรค์
นครสวรรค์
16
10
11
นที  ยะคินิล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
16
11
7
อนันต์  สวัสดี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
16
12
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -