<
 

 
 

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 ธันวาคม 2557เวลา 10:00 .
สนาม
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
นารีรัตน์  เรืองทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
36
Gold
1
2
เพ็ญศรี  หนูสันเทียะ
ชลบุรี
ชลบุรี
50
Silver
2
6
เสาวภา  กาญจนพังคะ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
61
Bronze
3
11
ขวัญหทัย  สุทธาชีพ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
70
4
8
สุมลทา  สุดาวงษ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
71
5
4
น้ำอ้อย  วัจนะ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
82
6
9
ไพเราะ  ทะนานทอง
บึงกาฬ
บึงกาฬ
83
7
5
สมทรง  ศรีเมือง
สระบุรี
สระบุรี
88
8
7
อรุณี  มณีวงษ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
100
9
10
พนา  สุขสงบ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
112
10
3
ศมิษฐา  ผาเจริญ
ลพบุรี
ลพบุรี
112
11
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -