<
 

 
 

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 ธันวาคม 2557เวลา 10:00 .
สนาม
สนามกีฬาทางอากาศและการบิน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
6
อนันต์  ชื่นนคร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เสาวภา  กาญจนพังคะ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
108
1
1
นารีรัตน์  เรืองทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เกษม  อิทธิโชติเดโช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
111
2
2
เพ็ญศรี  หนูสันเทียะ
ชลบุรี
ชลบุรี
นคร  ประเสริฐกุล
ชลบุรี
ชลบุรี
128
3
9
ไพเราะ  ทะนานทอง
บึงกาฬ
บึงกาฬ
คมสัน  ภูพลผัน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
130
4
5
สมทรง  ศรีเมือง
สระบุรี
สระบุรี
ไพรัช  เขียวชะอ่ำ
สระบุรี
สระบุรี
137
5
4
สุรพงษ์  สาระกูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
น้ำอ้อย  วัจนะ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
151
6
3
ศมิษฐา  ผาเจริญ
ลพบุรี
ลพบุรี
ชัยวุฒิ  วงค์กฤษ
ลพบุรี
ลพบุรี
175
7
10
นที  ยะคินิล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ขวัญหทัย  สุทธาชีพ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
182
8
8
สุมลทา  สุดาวงษ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สำรวย  ลบพื้น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
183
9
7
อนันต์  สวัสดี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อรุณี  มณีวงษ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
212
10
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -